Pelayar internet moden seperti Firefox atau Chrome adalah antara aplikasi yang banyak menggunakan ingatan (RAM). Ada kalanya bila hendak pergi ke sesebuah laman web saya gunakan pelayar web berasaskan teks, Lynx

Pelayar web Lynx

Gambar di atas menunjukkan lynx dan laman web blog ini. Tidak semua laman web secucuk dengan lynx terutamanya yang banyak menggunakan imej, video atapun javascript. Sudah lama juga saya menggunakan Lynx.

adli@rumah