Mengemaskini aplikasi dan sistem pengoperasi adalah aktivi yang penting. Ia memastikan sistem kita stabil dan selamat.

syspatch adalah aplikasi untuk mengemaskini OpenBSD. penggunaannya amat mudah:

adli@xx.fsck.my  ~ doas syspatch
doas (adli@xx.fsck.my) password:
Get/Verify syspatch64-003portsma... 100% || 15264 KB  00:03
Installing patch 003portsmash
Get/Verify syspatch64-004lockf.tgz 100% ||  658 KB  00:00
Installing patch 004lockf
Get/Verify syspatch64-005perl.tgz 100% || 5319 KB  00:02
Installing patch 005perl
Get/Verify syspatch64-006uipc.tgz 100% ||  176 KB  00:00
Installing patch 006uipc
Get/Verify syspatch64-007smtpd.tgz 100% || 6484    00:00
Installing patch 007smtpd
Get/Verify syspatch64-008qcow2.tgz 100% || 95855    00:00
Installing patch 008qcow2
ln: /usr/X11R6/bin/X: No such file or directory
Relinking to create unique kernel... done.
adli@durian.fsck.my  ~***

Untuk maklumat lebih lanjut, boleh baca manual syspatch laman web OpenBSD. Selamat mencuba!