jq adalah aplikasi yang boleh kita gunakan untuk parse file json (javascript object notation). Antara aplikasi yang menghasikan log dalam format json adalah suricata (ids/ips/nsm) dan cowrie (honeypot). Biasanya log dalam bentuk json ini saya hantar ke elastic stack.

Contoh penggunaan

 cat cowrie.json | jq . | less 
{
 "eventid": "cowrie.login.failed",
 "username": "admin",
 "timestamp": "2019-08-31T00:00:04.209691Z",
 "message": "login attempt [admin/atlantis] failed",
 "src_ip": "193.xx.xx.214",
 "session": "82880f663a67",
 "password": "atlantis",
 "sensor": "e5b92efa51f6"
}
{
 "eventid": "cowrie.login.failed",
 "username": "admin",
 "timestamp": "2019-08-31T00:00:05.406809Z",
 "message": "login attempt [admin/system] failed",
 "src_ip": "193.xx.xx.214",
 "session": "82880f663a67",
 "password": "system",
 "sensor": "e5b92efa51f6"
}
{
 "eventid": "cowrie.login.failed",
 "username": "admin",
 "timestamp": "2019-08-31T00:00:06.604531Z",
 "message": "login attempt [admin/barricade] failed",
 "src_ip": "193.xx.xx.214",
 "session": "82880f663a67",
 "password": "barricade",
 "sensor": "e5b92efa51f6"
}
{
 "eventid": "cowrie.session.connect",
 "src_ip": "45.xx.xx.105",
 "src_port": 35401,
 "timestamp": "2019-08-31T00:00:07.043507Z",
 "message": "New connection: 45.x.x.105:35401 (172.18.0.2:2223) [session: 766d83ab88f7]",
 "dst_ip": "172.18.0.2",
 "protocol": "telnet",
 "session": "766d83ab88f7",
 "dst_port": 2223,
 "sensor": "e5b92efa51f6"
}
 cat cowrie.json | jq 'select((.session=="663e08f0c547")) | select(.url!=null) ' | less -R 

{
 "eventid": "cowrie.session.file_download",
 "shasum": "1b2a75b21573156eb2231e6cc900709651ac50d8ccdd47a032b1129501555137",
 "url": "hxxp://45.x.x.105:80/bins/meerkat.x86",
 "timestamp": "2019-08-31T00:00:18.845114Z",
 "destfile": "-",
 "src_ip": "45.x.x.105",
 "outfile": "var/lib/cowrie/downloads/1b2a75b21573156eb2231e6cc900709651ac50d8ccdd47a032b1129501555137",
 "session": "663e08f0c547",
 "message": "Downloaded URL (hxxp://45.x.x.105:80/bins/meerkat.x86) with SHA-256 1b2a75b21573156eb2231e6cc900709651ac50d8ccdd47a032b1129501555137 to var/lib/cowrie/downloads/1b2a75b21573156eb2231e6cc900709651ac50d8ccdd47a032b1129501555137",
 "sensor": "e5b92efa51f6"
}
 cat eve.json | jq 'select(.event_type == "http")' | less
 {
  "timestamp": "2019-08-26T06:44:24.003064+0000",
  "flow_id": 562952057717589,
  "event_type": "http",
  "src_ip": "a.b.c.d",
  "src_port": 50470,
  "dest_ip": "23.a.b.c ",
  "dest_port": 80,
  "proto": "TCP",
  "tx_id": 0,
  "http": {
   "hostname": "23.x.x.13",
   "url": "/zehir/z3hir.x86",
   "http_user_agent": "Wget/1.11.4",
   "http_method": "GET",
   "protocol": "HTTP/1.0",
   "length": 0
  }
 }
 {
  "timestamp": "2019-08-26T06:44:24.003336+0000",
  "flow_id": 1451441204939952,
  "event_type": "http",
  "src_ip": "a.b.c.d",
  "src_port": 50472,
  "dest_ip": "23.a.b.c",
  "dest_port": 80,
  "proto": "TCP",
  "tx_id": 0,
  "http": {
   "hostname": "23.a.b.c ",
   "url": "/zehir/z3hir.x86",
   "http_user_agent": "Wget/1.11.4",
   "http_method": "GET",
   "protocol": "HTTP/1.0",
   "length": 0
  }

Selamat mencuba!

[1] JQ CheatSheet https://lzone.de/cheat-sheet/jq