1. Saya telah sebut Ansible beberapa bulan lepas. Satu lagi yang menarik ialah ansible-playbok. Pendek cerita, kalau hendak jalankan beberapa arahan keatas sekumpulan hos komputer (atau inventory dalam bahasa ansible), pakai ansible-playbook

 2. Contohnya disini, saya hendak kemaskini semua komputer dan reboot selepas itu. Biasanya ada beberap langkah: a. ssh ke hos komputer b. sudo apt-get update c. sudo apt-get upgrade d. reboot

  Itu hanya untuk satu host. Jadi darab jumlah host yang ada.

 3. Mulakan dengan siapkan fail playbook. Kita namakan fail ini playbook_update.yaml . Sambungan yaml menunjukkan format yaml digunakan untuk fail konfigurasi ini.

- hosts: all
 become: true
 tasks: 
  - name: Update apt 
   apt: update_cache=yes force_apt_get=yes cache_valid_time=3600 

  - name: Upgrade all packages
   apt: upgrade=dist force_apt_get=yes 

  - name: Check if reboot is needed 
   register: reboot_required_file 
   stat: path=/var/run/reboot-required get_md5=no

  - name: Reboot the box if kernel updated 
   reboot: 
    msg: "reboot initiated by ansible" 
    connect_timeout: 5
    reboot_timeout: 300 
    pre_reboot_delay: 0 
    post_reboot_delay: 30 
    test_command: uptime 
   when: reboot_required_file.stat.exists  
 1. Jalankan ansible-playbook:

ansible-playbook -i inventory playbook_update.yaml -f 10 -K 

Parameter -K disini adalah untuk masukkan password sudo & dan inventory adalah nama fail yang mengandungi maklumat tentang hos (alamat IP atau nama host serta nombor port yang digunakan)

 1. Setelah ansible-playbook dijalankan, boleh lihat status arahan seperti yang dipaparkan. Jika lihat di bawah, ada satu hos yang tidak boleh dicapai dan satu lagi yang ada masalah.
Status

Status

Rujukan:

a. Belajar Ansible dengan Jeff Geerling di Youtbe https://www.youtube.com/watch?v=goclfp6a2IQ b. Laman Web Rasmi Ansible: https://www.ansible.com c. Buku Ansible for DevOps oleh Jeff Geerling

Selamat Mencuba!