Dalam Surah An-Nahl ayat 97, ada ayat berkenaan dengan “kehidupan yang baik”. Ia dijanjikan untuk lelaki & perempuan yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman.

"Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan." [16:97]"

Semoga kita semua dapat capai kehidupan yang baik. Amin.

adli@rumah