Dengan Zsh (Z-shell) kita boleh lihat output arahan dipaparan dan dalam masa yang sama hantar ke fail. Contohnya:

ansible-playbook playbook_status.yaml -i inventory -l vultrpots --ask-vault-pass -f 10 >&1 > $(date +%Y%m%d)-dopots.txt

&1 - untuk paparan ke skrin dan “> nama fail” ke fail. Dalam hal ini nama fail akan dimulakan dengan tarikh seperti 20210203 (20210203-dopots.txt).

adli@ofis