Dalam Surah Al-Haj ayat 77, Allah menyuruh kita berbuat baik (al-khair) untuk mencapai kejayaan.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).[22:77]

Kalau tiada motivasi untuk buat baik ingatlah ayat ini.

adli@rumah